நிலை

  • Positioner

    நிலை

    தி வெல்டிங் ரோபோ பொருத்திரோபோ வெல்டிங் உற்பத்தி வரி மற்றும் வெல்டிங் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் அலகு ஆகியவற்றின் முக்கிய பகுதியாகும். உபகரணங்கள் ஒரு எளிய கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் வெல்டிங் பணிப்பகுதியை சிறந்த வெல்டிங் நிலைக்கு சுழற்றலாம் அல்லது மொழிபெயர்க்கலாம். வழக்கமாக, வெல்டிங் ரோபோ இரண்டு பொசிஷனர்களைப் பயன்படுத்துகிறது, ஒன்று வெல்டிங்கிற்கும் மற்றொன்று பணிப்பகுதியை ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும்.